Керамічні блоки чи газобетон – порівняльний огляд характеристик матеріалів

Однією з основних вимог при будівництві сучасного житла є мінімальні експлуатаційні витрати для забезпечення комфортних умов проживання. Виконання даної вимоги досягають шляхом мінімізації енерговитрат для створення температуро-вологісного режиму у середині будинку, тобто його обігріву, охолодження та вентиляції тощо. Тому ефективна ізоляція огороджуючих конструкцій будинку від навколишнього середовища та створення комфортного мікроклімату всередині приміщень є однією із визначальних їх функцій. Відповідно найбільш важливим при будівництві житла є правильний вибір стінового матеріалу, а також збереження його властивостей під-час експлуатації. Тому ми пропонуємо виконати порівняння експлуатаційних характеристик таких сучасних стінових матеріалів, як керамічні блоки та газобетон, визначити їх переваги та недоліки.

 

Порівняння експлуатаційних характеристик

 1. Безпечність (екологічність)
 2. Міцність
 3. Теплопровідність
 4. Водопоглинання
 5. Експлуатаційна вологість
 6. Паропроникність
 7. Усадка
 8. Морозостійкість
 9. Вогнестійкість
 10. Звукоізоляція
 11. Міцність кріплень

Безпечність (екологічність)

Керамічні блоки – матеріал виготовлений на основі глини шляхом її технологічної підготовки та вакуумного пресування з подальшим випалюванням при температурі близько 900оС. Для підвищення тепло-фізичних показників до складу керамічних блоків вводять вигоряючі добавки: деревинну тирсу, а також продукти переробки паперу чи целюлози, які при випалюванні повністю вигоряють та забезпечують екологічність матеріалу.

Газобетон – матеріал виготовлений на основі піску, вапна та цементу з додаванням газоутворювача шляхом їх змішування з подальшою автоклавною обробкою при температурі близько 200оС та тиску 8-12 атм. При виробництві газоблоків в якості газоутворювача використовують активний компонент – металеву алюмінієву пудру. При використанні якісних сировинних матеріалів та дотримання технології виробництва, цей матеріал являється безпечним.

Щодо радіоактивності, то обидва матеріали відносяться до 1 класу та дозволені для використання при будівництві без обмежень.

Міцність

Визначальною характеристикою для несучої здатності та стійкості будівельних конструкцій є міцність при стиску стінових матеріалів.

Міцність при стиску керамічних блоків знаходиться в межах 75-125 кгс/см2, що дозволяє зводити несучі стіни будівель до 5-6 поверхів. Міцність при стиску газобетону становить 20-30 кгс/см2, що дозволяє зводити несучі стіни будівель до 2-3 поверхів.

Не високі показники міцності газобетону призводять до обов’язкового виконання при влаштуванні перекриттів залізобетонних поясів для розподілення навантаження. На відмінно від газобетону, при будівництві 2-3х поверхових будівель з керамічних блоків виконання залізобетонних поясів є необов’язковим, для влаштування перекриттів достатньо армувальної сітки втопленої у розчин.

Теплопровідність

Теплова ізоляція будинків та тепловий опір їх конструкцій залежить від теплопровідності матеріалів, що характеризується їх коефіцієнтом теплопровідності – здатністю переносити теплову енергію через свою структуру.

Керамічні блоки залежно від пустотності та поризованості структури в сухому стані характеризуються коефіцієнтом теплопровідності в таких межах 0,11-0,15 Вт/(м·°С). Газобетон залежно від середньої густини в сухому стані характеризується коефіцієнтом теплопровідності в межах – 0,1-0,15 Вт/(м·°С).

При експлуатації стінових конструкцій матеріали мають вологість вищу за 0%, збільшення вологості матеріалу на кожні 5% призводить до збільшення коефіцієнту теплопровідності приблизно на 20-25%, тому теплопровідність матеріалів сильно залежить від їх вологості.

Водопоглинання

Для забезпечення теплового опору стінових конструкцій важливою характеристикою матеріалів є водопоглинання, здатність поглинати воду у структуру матеріалу.

Керамічні блоки залежно від пустотності та поризованості структури характеризуються водопоглинанням в таких межах 12-18%. У газобетону залежно від характеру пористості та середньої густини водопоглинання знаходиться в межах 30-45%. Водопоглинання газобетону вище більш ніж у 2,5 рази ніж у керамічних блоків, що негативно впливає на тепло-фізичні показники матеріалу при експлуатації.

Експлуатаційна вологість

Отже для забезпечення теплового опору стінової конструкції та мікроклімату всередині приміщень важливою характеристикою стінових матеріалів є їх експлуатаційна вологість.

Керамічні блоки після випалювання мають вологість 0%, при експлуатації стін вологість становить 1-2%, що практично не змінює їх теплопровідність в порівнянні з сухим станом. Такий низький показник експлуатаційної вологості обумовлений наявністю капілярної пористості, яка легко виводить воду зі структури матеріалу.

Газобетон після автоклавування має вологість 35-40%, залежно від пористості та середньої густини, експлуатаційна вологість матеріалу у стінах знаходиться в межах 6-8%, що знижує тепло-фізичні характеристики в порівнянні з сухим станом. При експлуатації вологість газобетону підвищена через його високу сорбційну активність (гігроскопічність), здатність накопичувати у своїй структурі вологу з повітря.

Паропроникність

Також для забезпечення температуро-вологісного режиму всередині приміщень важливою характеристикою стінових матеріалів є їх паропроникність, здатність пропускати крізь себе вологу шляхом фільтрації.

Керамічні блоки залежно від пустотності та поризованості структури характеризуються паропроникністю в таких межах 0,13-0,21 мг/(м·год·Па). У газобетону залежно від середньої густини паропроникність становить 0,13-0,23 мг/(м·год·Па).

Паропроникність обох стінових матеріалів знаходиться практично в однакових межах, але враховуючи велику кількість залишкової вологості у газобетоні 35-40%, зниження її у стінових конструкціях до 6-8% відбувається протягом 2-3-х років експлуатації, що негативно позначається на їх тепло-фізичних показниках та тріщиностійкості.

Усадка

Для забезпечення тріщиностійкості та несучої здатності стінових конструкцій важливим показником є усадка матеріалів при експлуатації, тобто зменшення розмірів матеріалів у кладці.

У керамічних блоків показник усадки при експлуатації знаходиться в межах 0,03-0,05 мм/м, тобто усадка майже відсутня. У газобетону усадочні деформації розвиваються з втратою залишкової вологи протягом 2-3х років експлуатації та становлять близько 0,4-0,5 мм/м. Такі зміни розмірів газобетону призводять до високих внутрішніх напружень стінової конструкції, як внаслідок можливого тріщиноутворення. Для уникнення тріщин при оздобленні стінових конструкцій з газобетону необхідно дочекатися закінчення його усадочних деформацій та обов’язково використовувати армуючі сітки для оздоблювальних матеріалів.

Морозостійкість

Довговічність стінових конструкцій залежить від стійкості матеріалів до дії впливу експлуатаційного середовища. Важливим показником, що забезпечує довговічність стінових матеріалів є їх морозостійкість, здатність в насиченому водою стані витримувати багатократне поперемінне заморожування і відтавання.

Керамічні поризовані блоки залежно від пустотності та поризованості структури характеризуються маркою морозостійкості F35-F50, газобетон залежно від характеру пористості та середньої густини – F50-F100.

Для зведення стін будівель з запланованим терміном експлуатації не менше 100 років вимогою до морозостійкості керамічних матеріалів є F35. Враховуючи підвищену вологість газобетону при експлуатації, для забезпечення довговічності конструкцій цей показник підвищений до F50-F100.

Вогнестійкість

При експлуатації будинків важливе значення мають: межа вогнестійкості будівельних конструкцій (R, E, I) і межа поширення вогню (М). У провідних виробників обох матеріалів показники знаходяться в одних межах: REI180 та М0, що дозволяє їх використовувати при будівництві несучих стін будинків І ступеню вогнестійкості.

Звукоізоляція

Керамоблоки Кератерм

Для комфортного перебування людини в приміщенні також важливу роль відіграє звукоізоляція стінових конструкцій, зниження рівня звукового тиску конструкцією при проникненні з одного приміщення до іншого, показник, що характеризує це зниження — індекс ізоляції повітряного шуму R’W, дБ.

Стінові конструкції з керамічних блоків характеризуються високими показниками звукоізоляцієї, що залежить від товщини стін, при товщині: 100мм – 43-47 дБ,  250мм – 49-52 дБ, при товщині більше 375мм – 52-56 дБ. Це обумовлено щільною поверхнею каменю, а також пустотністю та пористістю структури.

Стінові конструкції з газобетону характеризуються нижчими показниками звукоізоляції, за товщиною стін відповідно: 100мм – 39-43 дБ,  250мм – 45-48 дБ, при товщині більше 375мм – 47-52 дБ, знижені показники звукоізоляції спричинені низькою густиною та високою пористістю блоків.

Міцність кріплень

При будівництві промислових та цивільних будівель для облицювання стінових конструкцій використовують різні види фасадних систем. Облицювання стін будинків часто виконують за технологією «мокрого» та вентильованого фасаду з додатковим утепленням, для даних технологій важливим є міцність кріплень. Забезпечення міцності кріплень характеризується показником зусилля вириву дюбеля закріпленого у стіновому матеріалі. Згідно норм, для кріплення утеплювача даний показник становить не менше 0,2 кН, для кріплення конструкцій вентильованих фасадів зусилля вириву дюбеля повинно бути не менше 0,8-1,0 кН,  залежно від виду стінового матеріалу.

Керамічні блоки залежно від пустотності та поризованості структури характеризуються зусиллям вириву дюбеля: для кріплення теплоізоляції – 0,6-1,0 кН,  для кріплення конструкцій – 2,5-3,5 кН.

Газобетон залежно від середньої густини характеризуються зусиллям вириву дюбеля: для кріплення теплоізоляції – 0,2-0,8 кН,  для кріплення конструкцій – 0,8-3,0 кН.

Показники зусилля вириву дюбелів закріплених в керамічних блоках вищі у 2-3 рази за вимоги діючих національних стандартів. У газобетоні міцність кріплень дюбелів коливається в дуже широких межах та сильно залежить від середньої густини та міцності матеріалу. Тому при оздобленні газобетонних стін будівель конструкціями вентильованих фасадів для забезпечення високої міцності кріплень часто використовують спеціальні хімічні дюбелі чи анкери.

Переваги та недоліки матеріалів

Враховуючи вище описані експлуатаційні характеристики керамічних блоків та газобетону варто зазначити, що обидва стінові матеріали заслужено отримали популярність серед будівельників. Проте для наочного порівняння експлуатаційних характеристик матеріалів побудовано таблицю з відмітками їх сильних (+), допустимих (+/-) та слабких показників (-).

Характеристика Керамічні блоки Газобетон
Безпечність + +/-
Міцність +
Теплопровідність в сухому стані + +
Теплопровідність при експлуатації + +/-
Водопоглинання +
Експлуатаційна вологість +
Паропроникність + +
Усадка +
Морозостійкість + +
Вогнестійкість + +
Звукоізоляція +
Міцність кріплень + +/-

 

Висновок

Виконавши порівняння експлуатаційних характеристик, можна ствердно заявити, що керамічні поризовані блоки – найкращий на сьогодні матеріал для зведення стінових конструкцій будівель. при будівництві промислових та цивільних будівель. Дане твердження базується на винятковій сукупності властивостей матеріалу: висока міцність, що забезпечує несучу здатність будівель до 5-6 поверхів; низька експлуатаційна вологість, що фіксує низьку теплопровідність та ефективність теплової ізоляції під-час експлуатації; низька усадка, унеможливлює тріщиноутворення стін; висока звукоізоляція; стійкість до впливів навколишнього середовища, морозостійкість та вогнестійкість; паропроникність – дозволяє стінам «дихати», забезпечуючи комфортний мікроклімат в приміщеннях.

Найважливішою перевагою керамічних блоків в порівнянні з іншими стіновими матеріалами є економія найціннішого ресурсу людини – часу. Тому що використання керамічних блоків – це завжди висока швидкість зведення та оздоблення стін будинку, а найголовніше забезпечення теплової ізоляції стін і мікроклімату житла одразу після оздоблення. Газобетон на відмінно від керамічних блоків для забезпечення теплової ізоляції вимагає додаткового часу, це пов’язано з зниженням вологості матеріалу (35-40%) до експлуатаційної (6-8%) протягом 2-3-х років після зведення стін будівлі.

Продукція КЕРАТЕРМ наявна на складах і її можна замовити за телефоном
(067)476-29-52

Або надішліть нам заявку, натиснувши на кнопку нижче

Всі новини

Залишити заявку


  дякуємо за ваше звернення!

  Наш менеджер зв’яжеться з Вами
  найближчим часом за деталями.

  результати пошуку

  По вашему запросу ничего не найдено

  Оберіть мову сайту